Помилка 404 Not Found може виникати в наступних випадках:

1. Не завантажені файли в папку сайту (або файли були завантажені в неправильну папку)

2. Немає індексного файлу (index.php, index.hml) в папці сайту

3. Помилка в написанні URL-адреси

Was this answer helpful? 3 Users Found This Useful (6 Votes)