Вам необхідно поповнити ваш баланс, з якого кожен день буде списуватися сума, яку споживає ваш сайт.

Якщо суми на вашому балансі буде недостатньо для продовження послуги, ресурс буде припинений.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (1 Votes)